VRZHZ

logo VRZHZ

 

 

  

 

Lõuna Hollandi Lõuna region asub edela Hollandis ja koosneb 17 omavalitsusest umbes 450 000 elanikugakijfhoek1

Lõuna-Holland.Lõuna regiooni , oma ruumilise asukoha tõttu on riikliku logistika ja transpordi sõlmpunkt. Piirkonda läbivad kaks Hollandi peamist jõge ja suur põhjamerre väljuv sadam. Kaks suurt ja olulist maanteed, milleldel veetakse autotranspordiga ohtlikke veoseid Saksamaalt ja Belgiast, läbivad piirkonda. Lisaks kõigele toimub raudteel väga intensiivsne ohtlike laupade vedu.


Kõik see toob kaasa mitmeid ruumilisi riske. On arenenud tihe omavalitsuste vaheline kooostõõ antud piirkonnas. Seal on piirkondlik katastroofide ohjamise osakond sh. piirkondlik tuletõrje. Ohutuse Piirkonna Lõuna-Holland-Lõuna ülesandeks ei ole mitte ainult valmisolek ja vastutus vaid ka kohalike omavalitsuste ennetusalane nõustamine


PrismA projektiga testitakse MiSRaR käsiraamatut kasutadaes ohtlike kaupade veoga seonduvaid ohte Dordrecht – Zwijndrecht raudtee tsoonis.

 

MiSRaR    knopachtergrond aveiro  knopachtergrond mirandela
knopachtergrond szreda copy
 knopachtergrond tallinn  knopachtergrondvrzhz copy