“Leevendamise” mõiste

Ingliskeelsel sõnal mitigation on rohkem kui üks kasutusviis ja seda pole alati kerge teise keelde tõlkida. Projekti MiSRaR raames on “leevendamine” määratletud kui “riskide kahandamine sel teel, et vähendatakse ohu tõenäosust ja/või selle mõju ja/või ühiskonna haavatavust”. Teiste sõnadega, leevendamine hõlmab kõiki riski kahandamise vorme, mis tulenevad riski mõiste eri elementidest. Partnerite kogemuse põhjal ei ole eristus riski- ja kriisihalduse vahel absoluutne. Ennetusabinõusid spetsiifiliste riskide jaoks, nagu näiteks selline ruumiplaneerimine, mis aitab tagada ligipääsu päästeteenistustele või evakuatsiooniteedele, võib tõlgendada kui ennetavat toime kahandamist või kui haavatavuse kahandamist.

форекс тренд
別れさせ屋
MiSRaR    knopachtergrond aveiro  knopachtergrond mirandela
knopachtergrond szreda copy
 knopachtergrond tallinn  knopachtergrondvrzhz copy