Mirandela

mirandela logo2

 

 

 

 

 

mirandela huizen2Mirandela omavalitsus asub kirde Portugalis.


Mirandela omavalitsus on tulnud toime mitmete ruumiliste ohtudega (üleujutused, tulekahjud, tehnikraatlikud), mis toovad enada kaasa vajaduse leida uuenduslike vahendeid ruumiliste ohtude maanadamise eesmärkide saavutamiseks. Kodanikukaitseteenused on on jagatud kolme territoriaalse-riikliku, piirkondliku, omavalitsuse, tasandi vahel. Riiklikul tasndil on Riiklik Päästeteenistus, reginaalsel tasandil kaksteist piirkondlikku päästeoperatsioonide keskus, ja munitsipaaltasandil kohalikud päästeteenistused, mis tegutsevad omavalisuste juures.


Mirandela omavalitsuse päästeteenistus töötab Mirandela omavalitsuse piirkonnas alates 2004.a. maist. Lähtuvalt Euroopa kodanikukaitse põhimõtetele on läbi viidud erinevaid tegevusi. Järelikult on selle teenuse tulemuse eesmärgiks, kõikide ohtude tagajärgede ruumiline tsüklipõhine leevendamine.


Mirandela omavalitsuse kogemused ja pädevus aitavad oluliselt kaasa projekti eesmärkide saavutamisele.


Esmane Mirandele omavalitsuse huvi, osalemaks selles projektis, on leida lahendusi, kuidas vähendada tulekahjude ohtu vanas ajaloolises keskuses. Testides MiSRaR käsiraamatut PrismA projektis, arendab Mirandela edasi käsiraamatut, aidates muuta linna keskust ohutumaks.


 

 

 

 

 

 

MiSRaR    knopachtergrond aveiro  knopachtergrond mirandela
knopachtergrond szreda copy
 knopachtergrond tallinn  knopachtergrondvrzhz copy