Регион по безопасност Юг – Холандия

logo VRZHZ

 nlvlag

 

 

 

 

kijfhoek1

Южният регион «Холандия Юг» е разположен в юго-западната част на Холандия съставен от 17 общини с население близо 450.000

 

Географското положение на Регионът «Холандия Юг» благоприядства  неговото развитие като логистичен и транспортен цецнтър от национално значение. През неговата територия преминават две от значимите за Холандия реки, също така има и излаз на Северно море. На територията му също така са разположени двете главни магистрали, чрез които се транспортират опасни вещества и  стоки за Германия и Белгия. В допълнение, транспортът на опасни вещества и стоки по железопътната мрежа в региона е най- натоварен в цяла Европа.

 

В следствие на изпълняваните дейности на територията на региона се формират определен брой рискове. Съществува тясно сътрудничество между общините в региона. Сформиран е регион по безопосност, който включва: регионален отдел за защита при бедствия, както и екип за пожарна безопасност. Регион по безопасност Холандия Юг има много важна роля в подготовката на превантивни мерки при бедствия и аварии, като консултант на местното правителство.

 

В процеса на разработване на PrismA регионът по безопасност, ще тества наръчника MiSRaR  върху случая с железпопътния транспорт наопасни вещества и стоки « железопътна зона Dordrecht – Zwijndrecht »

котлы длительного горения
paulhaworthblog.wordpress.com
MiSRaR    knopachtergrond aveiro  knopachtergrond mirandela
knopachtergrond szreda copy
 knopachtergrond tallinn  knopachtergrondvrzhz copy