Талин

logo tallinnestvlag 

 

Талин, столицата на Естония, е изправена пред определени рискове, които афектират върху пространственото планиране в тази област.

tallinn2

Една от основните зада чи е да се осигу ри устойчива икономика, опазване и развитие на околната среда за съответния регион. Градът разполага с изготвен план за оценка и превенция на риска от 2004г. състоящ се от картографиране на потенциални индустриални източници на риск и идентификация на отделни класове на риска. Определени рискове бяха проявени, в следствие на което бе разработен план за превенция. В периода 2004-2007 този план бе включен в действие, главно за рискове от индустриален характер, не засягайки други потенциални групи рискове.

 

Градска управа - Талин е взела участие като партньор по проекта MiSRaR (2010-2012) и по време на проекта бе установена по- подробна информация относно преобладаващите рискове и възможните подходи за тяхната превенция. Градска управа - Талин ще използва проекта PrismA за да развие превантивна стратегия за намаляване на риска от пожари в „Област Север” Талин, на чиято територия се намират стари, дървени сгради с историческо значение

 

.

 

 

пеллетные котлы
blog.mgid.com
MiSRaR    knopachtergrond aveiro  knopachtergrond mirandela
knopachtergrond szreda copy
 knopachtergrond tallinn  knopachtergrondvrzhz copy