Намаляване на рисковете

 

Думата mitigation е английска и не се превежда лесно на всеки език, както и не се използва по еднакъв начин. В рамките на проектите MiSRaR и PrismA понятието "mitigation" се дефинира като „намаляване на риска чрез понижаване на вероятността и/ или въздействието на бедствие и/ или уязвимостта на обществото". С други думи намаляването на риска (mitigation) включва всички форми за намаляване на риска за различните елементи на риска. Разликата между управление на риска и управление на кризи не е абсолютна за опита на партньорите. Подготвителните мерки за специфични рискове (очакване) като например териториално планиране за осигуряване на достъп до услуги за спешна помощ или възможности за евакуация, могат да бъдат интерпретирани като мерки с превантивен характер или намаляване на уязвимостта.

goodportal.com.ua
купить матрасы в киеве
MiSRaR    knopachtergrond aveiro  knopachtergrond mirandela
knopachtergrond szreda copy
 knopachtergrond tallinn  knopachtergrondvrzhz copy