Мирандела

porvlagnieuw logo mirandela

 

 

 

 

 

compositie mirandela

Община Мирандела се намира в североизточната част на Португалия.

Пред община Мирандела стоят рискове от различен, специфичен характер (наводнения, пожари, технологични проблеми), което води до развитието на иновативни инструменти с цел включване на  намаляването на риска в областта на териториалното планиране.

 

Системата на Гражданска защита в Португалия е организирана на три териториални нива: национално, регионално и общинско ниво. На национално ниво отговаря  Национален орган за Гражданска отбрана, на регионално ниво съществуват осемнайсет Регионални центрове за спасителни операции, на общинско ниво отговаря Общинска Гражданска отбрана, ръководена от общините.

 

Гражданска защита на общинско ниво в Мирандела стартира своята дейност през май 2004. От тогава до сега, тя извършва множество и различни операции, според законите на Гражданска защита. По този начин, изпълнението на тази услуга е насочена към всички части на цикъла на управление на бедствията, със силен акцент върху пространственото смекчаване.

 

Опитът и компетенциите на общината ще допринесе значително за осъществяване на целите на проекта. Първоначалният интерес на община Мирандела за участие по проекта е свързан с намирането на решения за намаляване на пожарите в стария, исторически център. Тествайки наръчника на MiSRaR по време на проекта PrismA , община Мирандела ще доразвие наръчника и ще спомогне за опазването на историческия си център.

 

 

goodportal.com.ua
матрас киев купить
MiSRaR    knopachtergrond aveiro  knopachtergrond mirandela
knopachtergrond szreda copy
 knopachtergrond tallinn  knopachtergrondvrzhz copy