Авейро

LogoAveiro

 porvlag

 

 

 

 

 

Авейро е град разположен до северозападното крайбрежие на ПортуAveiro compositie3галия, между Лисабон и Порто.

 

От миналия си опит със съответните пространствени рискове, Авейро успя да развие множество от инструменти за пространствена превенция, които са съпоставими с целите на проекта. В миналото Авейро се е изправял пред множество и различни ситуации на опасност и следователно има богат опит в намаляване на пространствено обвързаните рискове. Градът е разположен на площ от около 200 кв. км, от които 1/3 са наводнени от  водите на река "Basin of the Vouga"

В миналото опасностите, пред които е изправен градът, са оказали значително влияние върху културното, инфраструктурното и икономическо развитие, което е предпоставка за разработването на дългосрочни стратегии и инструменти за намаляване на опасностите и възможност за достигане на  устойчиво развитие на региона.

 

Като местна власт Авейро е пряко отговорна  за  собствените си политики за намаляване на риска, което го прави и отговорен за политиките ма местно ниво.

По време на проекта PrismA, община Авейро ще тества наръчника на MiSRaR в случаите на риск с индустриален характер за региона. Промишлената зона  SEVESO и транспорта на опасни вещества и стоки са рискове с основно значение за града.

 

 

 

 

 

MiSRaR    knopachtergrond aveiro  knopachtergrond mirandela
knopachtergrond szreda copy
 knopachtergrond tallinn  knopachtergrondvrzhz copy